Kategorie

 

 Rychlý kontakt

Telefon +420 604 200 958
Email teresa.odysseynail@seznam.cz
 
Reklama http://www.idatabaze.cz/firma/210114-czernek-teresa-mgr
 

 Anketa

 

Jak jste se dozvěděli o našem obchodě?

20 %

 
Od známých  (3)

26 %

 
Z reklamy na internetu  (4)

46 %

 
Našel/a jsem eshop náhodou  (7)

6 %

 
Z tištěné reklamy  (1)

0 %

 
 (0)
 
 

 Novinky e-mailem

 
Reklama http://www.beauty-nails.cz/

 InfoBox

 
 

Úvodní stránka / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKYobchodní společnosti

Beauty Nails – Mgr. Teresa Czernek

se sídlem ul. Argentinská 38, budova PSN House

IČ: 71910573

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.odysseynail.czVšeobecné obchodní podmínky:I. Základní ustanoveníTyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Beauty Nails (dále jen „prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“).ProdávajícíBeauty Nails - ul. Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO: 71910573, DIČ: CZ71910573, zabývající se prodejem jak dalším prodejcům, tak i přímým zákazníkům.KupujícíPřímý zákazník – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech (IČO, DIČ). Právní vztahy prodávajícího s kupujícím (přímý zákazník) výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.Nákupy v internetovém obchodě "eshop-odysseynail.cz" můžou dělat pouze osoby plnoleté.Nabídka internetového obchodu:eshop-odysseynail.cz platí pro území České republiky a také pro ostatní státy Evropské Unii.II. Bezpečnost a ochrana informacíProdávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).III. Otevírací dobaObjednávky přes internetový obchod eshop.odysseaynail.cz jsou příjímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně státních svátků.IV. CenyV on-line shopu jsou ceny vždy aktuální a platné. Kupující kupuje za cenu platnou v okamžik nákupu. Aktuální ceny všech objednaných položek jsou automaticky zaslány potvrzovacím emailem. Ceny jsou vždy konečné, prodávající je plátce DPH. Mezi kupujícím a prodávajícím je možno sjednat individuální cenové i dodací podmínky.V. ObjednáváníKupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • prostřednictvím elektronického obchodu na eshop.odysseynail.cz (dále jen „e-shop“)

 • elektronickou poštou na adrese teresa.odysseynail@seznam.cz.

 • telefonicky na čísle +420 604 200 958V případě objednávky elektronickou poštou uveďte následující údaje:
 • obchodní jméno a sídlo kupujícího

 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

 • kód a název zboží dle ceníku

 • jednotkovou cenu

 • způsob odebrání a dopravy

 • dodací adresu

 • kontaktní osobu

 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.VI. Odstoupení od smlouvyPlatí pouze pro přímé zákazníky (neplatí pro obchodní partnery s podepsanou obchodní smlouvou)Odstoupení od smlouvy v případě, že bylo zboží kupujícímu doručeno přepravní službou.V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Více informací viz Reklamační řád.VII. Informace o produktechJak textové tak obrazové informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech (hlavně barevných) se mohou lišit od dodávaného zboží. Veškeré produkty v nabídce e-shopu mají všechny legislativní náležitosti (zdravotní atesty, prohlášení o shodě), které jsou pro daný typ předepsány platnou legislativou. Část produktů v nabídce obchodu je pouze pro profesionální použití. Viz. odstavec IX.VIII. Čestné prohlášení kupujícíhoKupující si je náležitě vědom toho, že některé nabízené produkty jsou pouze pro profesionální použítí. Tyto produkty obsahují nebezpečné chemické látky a aplikace těchto produktů jiným osobám může provádět pouze osoba proškolená, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu, školení, nebo vlastnictvím živnostenského oprávnění (obory manikúra – pedikúra – modeláž nehtů). Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění.IX.Platební podmínky
 • platba předem bankovním převodem (na účet: ČSOB 209637416 / 0300 [pro platby ze zahraničí: IBAN CZ33 0300 0000 0002 1909 4558, BIC (SWIFT) CEKOCZPP])

 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, který vypisuje i stvrzenku o převzetí hotovosti, která je nedílnou součástí faktury a slouží jako potvrzující doklad její úhrady)

 • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.X. Dodací podmínkyČeská pošta
 • Doručování zásilek zajišťuje Česká pošta službou Cenný balík nebo Obchodní balík: 130 kč za balík při využití dobírky a 100 Kč při platbě předem. Balné neúčtujeme.

 • Při objednávce nad 2000,- Kč poštovné v ČR neúčtujeme.

 • Zásilka je v ČR zpravidla doručena následující pracovní den nebo do 48 hodin po dni odeslání. V případě nepřevzetí je zásilka uložena 7 pracovních dnů na dodací poště. V případě, že si zásilku nevyzvednete ani v této době, je zásilka vrácena zpět dodavateli. Cena za opakované zaslání nebo zaslání další objednávky bude navýšena o poštovné za tuto nepřevzatou zásilku.Osobní odběr
 • Vaší objednávku si můžete vyzvednout osobně v naší prodejně ul. Argentinská 38, „PSN House“, Praha 7.

 • Otevírací doba prodejny 10.00 – 17.00 nebo po dohodě.Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.XI. Záruční podmínkyZáruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.XII. Závěrečná ustanoveníTyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.Reklamační řádVšeobecná ustanoveníTento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským a Obchodním zákoníkem. Je-li reklamující spotřebitel (přímý zákazník), je reklamace vyřizována ve smyslu Občanského zákoníku č.40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. Je-li reklamujícím právnická osoba, živnostník, další prodejce – je reklamace vyřizována ve smyslu Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží jako dodací a záruční list.Základní podmínky reklamaceVyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití.Za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením, opotřebením.Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.Místo a způsob uplatnění reklamaceZákazník může uplatnit reklamaci v místě nákupu nebo přímo v provozovně společnosti, pokud je totožné s místem nákupu. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, e-mailem, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem.Reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího, pokud se zákazník s pověřeným pracovníkem nedohodne jinak. Kupující je povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, může prodávající reklamaci odmítnout. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji uvedenými v dokladech, je kupující povinen podat okamžitě nejpozději do dalšího pracovního dne zprávu prodávajícímu (telefonicky), do tří pracovních dnů písemně. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, bude kupujícímu zasláno chybějící zboží nebo zajištěna výměna zboží. způsobu vyřízení reklamace rozhodne pověřený pracovník. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný pracovník nebo autorizovaný servis.Pověřený pracovník je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny či opravy a o době jejího trvání.Pokud zákazník uplatní některá z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.Při převzetí zásilky je nutné okamžitě překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu zásilky či neúplnost zásilky, je nutné za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození a zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zásilku nepřevzít. Bez tohoto potvrzení není možné uznat reklamaci mechanicky poškozeného či jinak znehodnoceného zboží způsobenou při přepravě. Reklamaci neúplné či chybné dodávky je možné uplatnit do 48-mi hodin od převzetí zásilky.Lhůty pro uplatnění reklamacePrávo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu. Záruční doba se liší podle charakteru a typu zboží.Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.Odstranitelné vadyOdstranitelná vada je taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo , aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.Není-li provedení opravy, vzhledem k povaze a charakteru vady, možné, má kupující právo požadovat výměnu zboží. Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit.Na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy má kupující, v případě odstranitelné vady, právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad, nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.Neodstranitelné vadyNeodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží.V případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové, bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.Lhůty pro vyřizování reklamaceFirma Beauty Nails je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.Reklamační řád je platný od 10.1.2014.

Nahoru

 
 
 
 
TOPlist